HUNEBEDDEN 

Wie aan de poort van de prehistorie wil staan, moet naar Drenthe komen. En voordat je je onderdompelt in de zoektocht naar de prehistorie, moet je Maarten Westmaas' Hunebedden lezen, zien en beleven.'  (Hein Klompmaker, directeur Hunebedcentrum in Borger).

In de serie Hunebedden trad ik in de voetsporen van onze voorouders, de hunebedbouwers. Als door een magneet aangetrokken doorkruiste ik Drenthe en belandde telkens weer bij deze mysterieuze graven. Met een rugzak gevuld met slechts een slaapzak, brandertje, schetsboek en camera ging ik op pad. De ene keer overnachtte ik in een keuterboerderij onder het afdak, dan weer sliep ik onder een zeiltje in het bos tijdens een stevig onweer, maar altijd in de buurt van een hunebed. Al reizende ontdekte ik mijn ware passie: de fotografie. Mijn verhaal schreef ik op in het boek Hunebedden.


 

Sorteer op
 • Hunebed Bronneger tussen eiken
  Hunebed Bronneger tussen eiken

  Omschrijving´Vervolgens werden de vijf hier dicht bijeen gelegen hunebedden bezichtigd, meer in het bijzonder het meest Westelijke. Dit is een zgn. portaalgraf, bestaande uit een kelder met vier paar zij- of draagstenen, vier…

  € 25,00
 • Hunebed Loon
  Hunebed Loon

  Omschrijving'Te midden van de ongerepte natuur liggen hier en daar de overblijfselen van een menselijken arbeid, met het strenge landschap in volkomen overeenstemming, eenvoudig, kunsteloos, groots, geheimzinnig, als de grenzeloze…

  € 25,00
 • Hunebed Loon zonsondergang
  Hunebed Loon zonsondergang

  Omschrijving‘Behalve die heuvels heeft men gevonden en kan men hier en daar nog zien, reusachtige blokken rood graniet, die op elkaar gestapeld zijn op een wijze die de bedoeling van een gedenksteen te kennen geeft, bij…

  € 25,00
 • Hunebed Emmen
  Hunebed Emmen

  Omschrijving‘Een’ der deksteenen door middel van hefboomen verschoven hebbende, om genoegzaam licht in dezelve in te laten, en om de ingevallene kleine steenen en het zand daaruit weg te ruimen, zag men, dat de steenen van…

  € 25,00
 • Hunebed Bronneger sneeuw
  Hunebed Bronneger sneeuw

  Omschrijving'Die reuzengraven dan bestaan, zoo als men weet, uit eene ongelijke menigte van zware en onbearbeide steenen, die de zijwanden uitmaken van eene holte, welke beneden geplaveid is met gewone keijen, en van boven gedekt…

  € 25,00
 • Hunebed Balloo sneeuw
  Hunebed Balloo sneeuw

  Omschrijving´Het Hunnebed te Ballo achter Kamps lag vroeger in een woud; de omliggende heidegrond wordt nog genoemd het Holt, hoewel er geen boom meer staat, maar aan den grond is het genoeg te zien, dat er vroeger zware boomen…

  € 25,00
 • Hunebed Drouwen hekwerk
  Hunebed Drouwen hekwerk

  Omschrijving‘… en op enig afstand ligt het eikenbosch, waarin ’t gehucht Drouwen zich verschuilt. Zie, daar op de hoogte, digt bij den weg, liggen weêr die reusachtige, spookachtige steenhoopen. Twee groote hunebedden…

  € 25,00
 • Hunebed Emmen es
  Hunebed Emmen es

  Omschrijving't sijn al te samen begrafenissen van grouwsame, Barbarische en wrede Reusen, Huynen, Giganten, Kinderen Enakim, Enim, Nephilim, Rephaim, menschen van grouwelijcke Statuer, groote krachten, en beestelycke wreetheydt,…

  € 25,00
 • Hunebed Loon mist
  Hunebed Loon mist

  Omschrijving‘Wie heel goed oplet, kan nog wat zuidelijker bij Taarloo op den esch weer een verder afgelegen hunnebed uit den trein zien.’

  A. van Veldhuizen 1930  ----------
  Alle foto’s van Maarten Westmaas komen in een…

  € 25,00
 • Hunebed Zeijen
  Hunebed Zeijen

  Omschrijving´Het eene ligt in het gehucht Zeijen aan den weg van Zeijen naar Roden. Dit hunnebed werd in Januari 1857 door de markgenooten bij den scheiding der marke publiek verkocht; een koopman in steen I.L. Hendriks van de…

  € 25,00
 • Hunebed Noordlaren
  Hunebed Noordlaren

  Omschrijving‘Bij Noordlaren, dat wij allengs genaderd zijn, is de grond reeds sinds eeuwen bebouwd. De groote esch van het dorp breidt zich ver in den omtrek uit. Midden in het roggeland, niet ver van den molen, liggen de…

  € 25,00
 • Hunebed Kniphorstbos Anloo
  Hunebed Kniphorstbos Anloo

  Omschrijving´De bezoeker is in feite al een te prijzen geluksvogel wanneer hij het klaarspeelt het hunebed op eigen kracht te vinden. Een algemeen verschijnsel is dat de bewegwijzering in Drenthe niet deugd. Veelal is het bekende…

  € 25,00
 • Hunebed Tynaarlo
  Hunebed Tynaarlo

  Omschrijving´Het eerste Hunebed, hetwelk wij met blijdschap zagen, lag in het vlakke veld, even buiten de es van het gehucht Tinaarloo (...) De ligging is Zuid – Oost en Zuid – West. Dit graf is van allen het best bewaard, en…

  € 25,00
 • Hunebed Zeijen II
  Hunebed Zeijen II

  OmschrijvingWat de namen Vries, Norg, Peest en Zeijen betekenen, weten we niet. Het zijn geen Nederlandse namen, ze zijn niet van Germaanse oorsprong. De namen zijn waarschijnlijk afkomstig van een taal die in de duistere…

  € 25,00
 • Hunebed Noordlaren II
  Hunebed Noordlaren II

  OmschrijvingTussen het Groningse Noordlaren en het Drentse Midlaren loopt een zandpad met de naam ‘Weg langs het hunebed’. In een bocht van die weg, die over de glooiende es van Noordlaren loopt, ligt, zoals veel boeken het…

  € 25,00
 • Hunebed Kniphorstbos Anloo II
  Hunebed Kniphorstbos Anloo II

  Omschrijving‘Het is vrij wel in zijn geheel. De middelste deksteenen zijn iets verschoven; de andere liggen nog wel. Wij telden vier steenen aan elke zijde; één op elk eind en vier deksteenen. De Ooster-deksteen was door het…

  € 25,00
 • Hunebed Rolde
  Hunebed Rolde

  Omschrijving´De kolommen van Hercules kan men bij Rolde zien. Gebrek aan wegen en schepen en het ontbreken van stenen in deze drassige omgeving doen vermoeden dat deze grote stenen er door duivels zijn heengebracht, die daar…

  € 25,00
 • Hunebed Evertsbos Anloo
  Hunebed Evertsbos Anloo

  OmschrijvingHet hunebed ligt nu verscholen in de bossen tussen Anloo en Eext, maar in de tijd dat professor Van Giffen het fotografeerde, in 1918, lag het midden in de uitgestrekte heidevelden. Dit hunebed wordt voor het eerst…

  € 25,00
 • Hunebed Loon Duotone zonsondergang (blue tone)
  Hunebed Loon Duotone zonsondergang (blue tone)

  Omschrijving‘…; nog menig landman, nog menige in vooroordeelen opgegroeide knaap, staart met huivering op deze gedenkstukken van den voortijd; velen gaan dezelve (uit onkunde en dwaling) met angst voorbij en niemand is zoo…

  € 25,00
 • Hunebedpad
  Hunebedpad

  Omschrijving´Ook bezit Midlaren een tweetal hunnebedden, beiden zeer geschonden, maar waarvan een althans opmerkelijk is door den grootsten deksteen, die tot nog toe in ons vaderland bekend is. De zwaarte van dezen steenklomp…

  € 25,00
 • Hunebed Rolde II
  Hunebed Rolde II

  Omschrijving´Wat wij echter niet verzuimen mogen, dat is een bezoek aan de beide belangrijke hunebedden, die op een vijf minuten afstands van het dorp niet ver van elkander liggen. Wij gaan langs de tamelijk groote kerk, een der…

  € 25,00
 • Hunebed Noordlaren III
  Hunebed Noordlaren III

  OmschrijvingVan 15 juli tot 3 augustus 1957 werd er een onderzoek uitgevoerd naar dit hunebed onder de bezielende leiding van professoremeritus van Giffen, toen 73 jaar oud maar uiterst energiek. Als het hem te langzaam ging, nam…

  € 25,00
 • Hunebed Emmen es II
  Hunebed Emmen es II

  Omschrijving‘Het hunebed heeft in zoverre een merkwaardige geschiedenis, dat het een tijdlang als verzamelplaats van afval en stenen in de es, en voorts door overgroeiing onherkenbaar is geweest. Men vindt er een zeer…

  € 25,00
 • Hunebed Kniphorstbos Anloo III
  Hunebed Kniphorstbos Anloo III

  OmschrijvingDwars door de Strubben en het Kniphorstbos loopt de oude verbindingsweg tussen Coevorden en Groningen. Al in de prehistorie liepen mensen deze route. Het traject ervan werd bepaald door het landschap. Het was immers…

  € 25,00
 • Hunebed Gasteren
  Hunebed Gasteren

  OmschrijvingHet is in Nederland geen geheim meer dat tussen Coevorden en Groningen een provincie ligt met een zeldzaam gevarieerd landschappelijk karakter. Met grootse bossen, lieflijke dorpen, strakke weiden en ruige heuvels, met…

  € 25,00
 • Hunebed Bronneger
  Hunebed Bronneger

  Omschrijving'Doch wij moeten onze bijzondere aanduiding staken en hier alleen opmerken, dat genoegzaam alle hunebedden niet meer in dien staat zijn, waarin zij oorspronkelijk moeten zijn geweest; bijna allen zijn verwoest en…

  € 25,00
 • Hunebed Evertsbos Anloo II
  Hunebed Evertsbos Anloo II

  Omschrijving‘Wij hebben gemeend voorop te mogen stellen, dat de hunebedden, als monumenten, zoveel mogelijk in hun ouden toestand moeten blijven…’

  Commisie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Drenthe in 1918 in een…

  € 25,00
 • Hunebed Bronneger verstopt
  Hunebed Bronneger verstopt

  Omschrijving‘Het vijftal, dat wij niet zagen, wordt gevonden ten Z.O. van het gehucht Bronneger, deels in het bouwland, deels op de heide, zeer digt bijeen. Zij zijn echter klein van omvang, aanmerkelijk geschonden en van niet…

  € 25,00
 • Hunebed Bronneger gespleten boom
  Hunebed Bronneger gespleten boom

  Omschrijving‘Ik loop verder naar Bronneger. Eigenlijk is het meer strompelen. Bij de twee hunebedden ga ik zitten op mijn zeiltje en zet een kop koffie. Het is nog vroeg en rustig, maar ik zie de donkere onweersluchten, die me…

  € 25,00
 • Hunebed Valthe
  Hunebed Valthe

  Omschrijving'Na myn oordeel syn deese steenen door konst op malkanderen gebraght en niet door Reuzen als er voorgegeven word.'

  A. Schoenmaker 1732  ----------
  Alle foto’s van Maarten Westmaas komen in een gelimiteerde…

  € 25,00
 • Hunebed Rolde II
  Hunebed Rolde II

  Omschrijving't sijn al te samen begrafenissen van grouwsame, Barbarische en wrede Reusen, Huynen, Giganten, Kinderen Enakim, Enim, Nephilim, Rephaim, menschen van grouwelijcke Statuer, groote krachten, en beestelycke wreetheydt,…

  € 25,00
 • Hunebed Noordlaren IV
  Hunebed Noordlaren IV

  OmschrijvingAls men uit Groningerland gaat, komt men in de provincie Drenthe, en in ’t oog vallend is het plotselinge verschil in het voorkomen van het land. Rechts en links strekken zo ver het oog reikt, onmetelijke vlakten uit…

  € 25,00
 • Hunebed Drouwen
  Hunebed Drouwen

  Omschrijving‘Na het verwijderen van de in de grafkamer geraakte grond ‘… vertoonde zich de prachtige diepe kelder met steenen wanden, steenen dak en keienvloer die onze afbeelding laat zien. Het was duidelijk dat een mantel…

  € 25,00
 • Hunebed Havelthe
  Hunebed Havelthe

  Omschrijving'En daorachter de heide, met as een legende het hunebed, dat doe gelukkig nog vrij lag… gien bossien der um hen, zo as vandaag an de dag zo vake is. In het hunebed schoelden de schepers bij roeg waer. Het lag op een…

  € 25,00
 • Hunebed Loon (verticaal)
  Hunebed Loon (verticaal)

  OmschrijvingDe oudste vermelding van dit hunebed gaat waarschijnlijk terug tot 1654 toen A. van Slichterhorst een ‘reusen-bed by ’t Clooster te Assen’ noemde. Tijdens een 19e eeuwse restauratie is dit hunebed van zijn…

  € 25,00
 • Hunebed Anloo Kniphorstbos III
  Hunebed Anloo Kniphorstbos III

  Omschrijving´Het is in Nederland geen geheim meer dat tussen Coevorden en Groningen een provincie ligt met een zeldzaam gevarieerd landschappelijk karakter. Met grootse bossen, lieflijke dorpen, strakke weiden en ruige heuvels,…

  € 25,00
 • Graniet
  Graniet

  Omschrijving‘Ik was een paar dagen niet op de opgraving geweest. Toen ik weer kwam, liet de voorgraver me zien wat er gebeurd was en zei toen: ‘We hebben ook nog een paar keien gevonden, daar liggen ze, het is een…

  € 25,00
 • Hunebed Noordlaren V
  Hunebed Noordlaren V

  OmschrijvingGoed, het plan; Als pelgrim wilde ik een voetreis maken langs de hunebedden van Nederland. Zoals Bertus Aafjes naar Rome was gelopen, zo wilde ik een voettocht door Drenthe gaan maken. Ik wilde zien waar de dag me…

  € 25,00
 • Hunebed Eext rijp
  Hunebed Eext rijp

  Omschrijving´Het andere, op de esch ten Westen van Eext, is klein en schijnt van niet genoeg beteekenis, om ons daarvoor op te houden.´

  J Craandijk 1879  ----------
  Alle foto’s van Maarten Westmaas komen in een…

  € 25,00
 • Hunebed Loon mist II
  Hunebed Loon mist II

  Omschrijving‘Behalve die heuvels heeft men gevonden en kan men hier en daar nog zien, reusachtige blokken rood graniet, die op elkaar gestapeld zijn op een wijze die de bedoeling van een gedenksteen te kennen geeft, bij…

  € 25,00
 • Hunebed Bronneger sneeuw II
  Hunebed Bronneger sneeuw II

  Omschrijving‘…; nog menig landman, nog menige in vooroordeelen opgegroeide knaap, staart met huivering op deze gedenkstukken van den voortijd; velen gaan dezelve (uit onkunde en dwaling) met angst voorbij en niemand is zoo…

  € 25,00
© 2017 - 2023 Maarten Westmaas Galerie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel